پشتیبانی فنی

تمام تجهیزات ارائه شده با گارانتی لبزکالا شامل پشتیبانی فنی و خدمات پس از فروش می باشد. شایان ذکر است که مطالب مربوطه به طور کامل در قسمت توضیحات هر کالا ذکر می گردد.