نمایش یک نتیجه

در حد نو

تجهیزات آزمایشگاهی

BainMount

تماس بگیرید
فروشنده : لبزکالا
گارانتی لبزکالا

تجهیزات آزمایشگاهی

UV-VIS-BioTek

تماس بگیرید
فروشنده : لبزکالا
در حد نو

تجهیزات آزمایشگاهی

پولیشر دوقلو

تماس بگیرید
فروشنده : لبزکالا
در حد نو

تجهیزات آزمایشگاهی

صافی سطح سنج کره

تماس بگیرید
فروشنده : لبزکالا
در حد نو

تجهیزات آزمایشگاهی

کاتر

تماس بگیرید
فروشنده : لبزکالا
در حد نو

تجهیزات آزمایشگاهی

میکروسختی سنج ویکرز

تماس بگیرید
فروشنده : لبزکالا
در حد نو

تجهیزات آزمایشگاهی

میکروسکوپ معکوس متالوگرافی

تماس بگیرید
فروشنده : لبزکالا