◄ در سایت لبزکالا علاوه بر امکان بفروش رساندن کالاهای آزمایشگاهی امکان ثبت نیازمندی های آزمایگشاهی نیز فراهم شده است.

◄ هدف لبزکالا ایجاد بستر مناسب جهت معرفی و نمایش تجهیزات آزمایشگاهی توسط افراد حقیقی و حقوقی بوده، این تجهیزات شامل هر نو کالایی (نو و یا دست دو) می باشد. کاریران محترم به راحتی می توانند آگهی خود را به دو صورت فوری و فروشگاهی منتشر می نماید.

مصطفی میر حسینی
مدیر سایت

نام / نام خانوادگی
لبزکالا

نام / نام خانوادگی
لبزکالا

نام / نام خانوادگی
لبزکالا