طیف سنجی پراکندگی انرژی پرتو ایکس- EDS

طیف سنجی پراکندگی انرژی پرتو ایکس (EDS) یک روش تحلیلی است که همانطور که از نام آن بر می آید، شامل استفاده از انرژی پرتو ایکس برای تجزیه و تحلیل ساختاری و تعیین ترکیب شیمیایی یک نمونه در مقیاس های بسیار کوچک استفاده می شود و می تواند همراه با دستگاه های دیگری همچون انواع میکروسکوپ های الکترونی مورد استفاده قرار گیرد.

به کمک طیف سنجی پراکندگی انرژی پرتو ایکس و با تعیین پرتو ایکس مشخصه هر عنصر می توان آنالیز کیفى و کمى را بر روی طیف وسیعی از نمونه ها شامل نمونه های معدنى، زمین شناسى، نمونه هاى مربوط به مطالعات نانو، نمونه های متالورژى و سرامیک ها، اتصالات الکتریکی، نمونه های بیولوژیک و غیره انجام داد. از این اطلاعات عمدتاً برای دستیابی به ترکیب شیمایی نقطه ای و بررسی کمی و کیفی فاز ها و نواحی خاص با ترکیب شیمیایی همگن استفاده می شود. به عبارت دیگر از این روشمی توان برای میکرو آنالیز استفاده نمود، به صورتی که آنالیز می تواند بر روی سطح یا مقدار بسیار کوچکی از نمونه صورت گیرد.

در این روش با اندازه گیری طول موج و انرژی پرتو ایکس ساطع شده از نمونه، تشخیصعناصر موجود در نمونه و آنالیز کیفی امکان پذیر می شود. هم چنین به کمک طیف سنجی پراکندگی انرژی پرتو ایکس امکان تهیه همزمان نقش ه های چند گانه از عناصر موجود در یک ناحیه و آنالیز خطی سطح نمونه وجود دارد.

 

منبع:  shaa.msrt.ir

مشاهده و دانلود مقاله کامل

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *