روش های دینامیکی اندازه گیری سطح ویژه BET و کاربردهای آن در زمینه مواد ساختمانی

پیش زمینه های نظری معادله جذب ایزوترم برنر، امت و تلر همراه با تکنیک های تجربی موجود برای اندازه گیری جذب فیزیکی گاز ها توسط مواد جامد بررسی می گردد. به منظور بررسی چگونگی اندازه گیری سطح ویژه مواد مثال هایی ارائه می شود. روش BET را آنگونه که معمولا استفاده می شود میتوان به عنوان یک روش استاتیک در نظر گرفت که نیازمند دانستن ایزوترم جذب است. ایزوترم جذب مقدار ماده جذب شده در حالت تعادل در فشار بخار های نسبی مختلف است. از این رو این روش در مد استاتیک یک روش نسبتاً کند و مستلزم زمان زیاد برای اندازه گیری است. بنابراین روش های جذب دینامیکی جایگزینی که امکان تعیین سریع سطح ویژه را فراهم می سازد، طراحی شده اند. روش های دینامیکی که در این گفتار بررسی می شوند بر اساس نظریهBET هستند. با این حال به دلیل اینکه نظریه به روش های ویژه ای استفاده می شود، نیازمند بررسی ویژه خود هستند.

منبع:

http://shaajournal.msrt.ir

مشاهده و دانلود مقاله کامل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *